Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

  OGŁOSZENIE o naborze w dniach od 15 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.  Zgodnie z ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw pracy priorytetami, w 2021 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na: Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność; Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  służb  medycznych, pracowników służb socjalnych,...

 • Wolne stanowisko- Komenda Powiatowa Policji

  Komenda Powiatowa Policji w Augustowie informuje, iż poszukuje osoby do pracy na czas zastępstwa w wymiarze 1 etatu na stanowisko: starszego inspektora Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Przestępczości Nieletnich Wydziału Kryminalnego. Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronie Komendy Policji w Augustowie.

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3

  W związku z wejściem w życie 1 lutego 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie uruchamia nabór wniosków na dotację od dnia 01.02.2021 r. N abór wniosków dotyczy udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  lub małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną...

 • Priorytety KFS na 2021 rok

    Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021   Priorytety tzw. „puli Ministra": wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi...

 • Nabór wniosków - Bon na zasiedlenie

  Bon na zasiedlenie dla osób, które nie osiągnęły 30 roku życia i planują podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Informujemy, że od dnia 11 stycznia 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)". Nabór skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, poniżej 30 roku życia, należących do kategorii NEET * Kwota bonu: 5 000,00 zł Przewidywana liczba bonów: 20   Bliższe informacje: pokój 115 (I piętro)  lub pod  numerem tel....

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę