Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Zawieszenie naboru wniosków o refundację ksztów wyposażenia stanowisk pracy

  Zawieszenie naboru wniosków  o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy     Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 05.12.2022 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych (ostatnim dniem składania wniosków jest 2 grudnia 2022 r. - piątek).   Informacja o wznowieniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP w Augustowie oraz tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu.     Augustów. 02.12.2022 r. Dyrektor PUP w...

 • Zawieszenie naboru wniosków - staże i prace interwencyjne

  Informujemy, że z dniem 08.11.2022 r.  zawieszony zostaje nabór wniosów na: - organizację staży dla osób bezrobotnych, - prace interwencyjne. Ostatni dzień przyjmowania wniosków na powyższe formy to 8 listopada 2022 r.  

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków - rezerwa (II)

  OGŁOSZENIE o naborze w dniach od 04 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r. Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.  Priorytety wydatkowania rezerwy KFS w 2022 r.:   1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.    2. Wypełniony Wniosek należy: złożyć osobiście w punkcie podawczym (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, ul....

 • Europejska Pula Talentów - pomoc dla Ukrainy

  Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy   Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot" jest dla Was!   Miliony   ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę  znalazły schronienie w Polsce oraz w UE dzięki specjalnym polskim i unijnym przepisom prawnym z zakresu ochrony czasowej. Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt...

 • Zaproszenie do udziału w projekcie - Start w samodzielność

  Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowanych udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach udziału w projekcie przewidujemy następujące formy wsparcia dla uczestników: ·        Doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, sesje coachingowe, konsultacje prawne, pośrednictwo pracy, trening umiejętności społecznych, trening rozwoju...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę