Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Zawieszenie naboru wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 27.09.2023r zostaje zawieszony nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - REZERWA - nabór wniosków (I)

    NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że:  w terminie od 25.09.2023r do 04.10.2023r.   będzie prowadził nabór wniosków Pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu augustowskiego, którzy spełniają priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023 do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego.    Zgodnie z...

 • Punkty "Młodzi u progu kariery"

  W ramach projektu pilotażowego "Młodzi u progu kariery" osoby do 30 roku życia od września korzystają z naszego punktu doradztwa. Zakres usług to przede wszystkim poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także doradztwo psychologiczne, edukacyjne, zdrowotne czy prawne. Dla ułatwienia kontaktu z młodzieżą utworzone zostały punkty mobilne w: Gminach Powiatu Augustowskiego I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Harmonogram prac punktów mobilnych oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu dostępne są na Facebooku Urzędu Pracy: ...

 • „Konferencja Inaugurująca projekt Młodzi u progu kariery realizowany w ramach programu pilotażowego Czas na młodych-punkty doradztwa dla młodzieży”

  W dniu 31.08.2023 odbyła się uroczysta „Konferencja Inaugurująca projekt Młodzi u progu kariery realizowany w ramach programu pilotażowego Czas na młodych-punkty doradztwa dla młodzieży". Dotyczyła ona osób bezrobotnych i poszukujących pracy poniżej 30 roku życia. Zebranych gości powitał Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Anna Rozmysłowicz. Wśród przybyłych byli obecni Przedstawiciele Samorządów z...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków (III)

  NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2023 – limit podstawowy   Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że posiada środki w wysokości ok. 40 000 zł w ramach limitu podstawowego i  uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane będą od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 08 września 2023 roku     O pomoc w 2023 roku  mogą ubiegać się  pracodawcy, którzy spełniają Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę