Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działaności gospodarczej

  Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej        Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 10 lutego 2020 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 7 lutego 2020 roku).  Wznowienie naboru wniosków nastąpi w I dekadzie marca 2020 r.     Augustów. 07.02.2020 r.   Andrzej Jan Krzywicki        Dyrektor PUP Augustów    

 • Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie ogłasza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z priorytetami wydatkowania MRPiPS na rok 2020.   Wnioski będą przyjmowane w terminie od 30.01.2020 r. do 07.02.2020 r. Środki jakimi Urząd dysponuje to kwota w wysokości   261 600,00 zł.   Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie w drukach do pobrania- Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością składania. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Priorytety Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2020...

 • Zakończenie naboru wniosków STAŻE

  Informujemy, że dzień 20 stycznia 2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków na organizację staży. Planowany termin kolejnego naboru wniosków na staże to I dekada marca 2020 r.

 • WARSZTATY ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ

  Przedsiębiorcy na start!   W dniu 08.01.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie odbyły się Warsztaty " Zakładam własną firmę". Organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. W warsztatach wzięło udział 18 osób, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej „na własny rachunek". Prowadząca Jolanta Łęcka-Rutkowska – Doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku powitała uczestników i zapoznała z programem spotkania. Obejmowało one zagadnienia z zakresu spraw podatkowych, ubezpieczeń oraz możliwości wsparcia finansowego dla...

 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich

  LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH  zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO Dyżur odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00 dnia 30.01.2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, ul. Mickiewicza 2 Konsultacje skierowane są do mieszkańców m. in. osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania  z Funduszy Europejskich w latach 2014- 2020. Zapraszamy serdecznie! Szczegółowe informacje na temat MPI można uzyskać w: Lokalnym Punkcie Informacyjnym...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

  Powiatowy urząd pracy w Augustowie realizuje w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z europejskiego funduszu społecznego pt. „zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (v)" działanie 2.1 Okres...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy urząd pracy w Augustowie realizuje w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z europejskiego funduszu społecznego pt. „zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (v)" działanie 2.1 Okres...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę