Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Zawieszenie naboru wniosków - staże i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Z uwagi na duże zaintresowanie oraz konieczność racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że ostatnim dniem przyjmowania wniosków na:                    - organizację staży dla osób bezrobotnych,                 - rozpoczęcie działalności gospodarczej jest dzień 31.01.2023 r. Jednocześnie informujemy, że planujemy wznowienie naboru wniosków po uruchomieniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego o czym będziemy informować. Zapraszamy do korzystania z innych form, tj. prac interwencyjnych, robót publicznych.   ...

 • Nabór wniosków na formy aktywne

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, iż od dnia 18 stycznia 2023 r. otwiera nabór wniosków: Pracodawcy mogą ubiegać się o:       - Staże       - Prace interwencyjne      - Refundacje kosztów utworzenia stanowiska pracy     2. Gminy mogą ubiegać się o organizację:       - Robót publicznych    3.  Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o :    - pokrycie kosztu szkoleń indywidualnych realizowanych pod potrzeby osób bezrobotnych po uprawdopodobnieniu możliwości podjęcia zatrudnienia,    - bony na zasiedlenie,    - jednorazowe środki na otwarcie własnej działalności...

 • Giełda pracy na st. rewident taboru kolejowego, manewrowy

  16 lutego 2023r. o g. 10.00 w PUP w Suwałkach (sala 010)  zaprasza na giełdę pracy na łączone stanowisko: st. rewidenta taboru kolejowego i manewrowego. Rewident taboru jest odpowiedzialny za weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu. Manewrowy jest odpowiedzialny za łączenie i rozłączanie wagonów i pojazdów trakcyjnych, obsługiwanie zwrotnic, wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów. PRACODAWCA ZAPEWNIA SZKOLENIE ZAWODOWE ORAZ MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ I...

 • Życzenia Świąteczne

 • Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

  Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej              Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 21 grudnia 2022 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (ostatnim dniem składania wniosków jest wtorek 20 grudnia 2022 r.) .         Informacja o wznowieniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP w Augustowie oraz tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu.     Augustów. 19.12.2022 r.   Anna Rozmysłowicz        Dyrektor PUP w Augustowie     ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę