Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • E-BOOK - „Pracuję w Polsce - Працюю в Польщі”

   W Instytucie Studiów Strategicznych w Krakowie odbyła się premiera stworzonego przez nas E-BOOKa „Pracuję w Polsce – Працюю в Польщі" będącego kompleksowym przewodnikiem po polskim rynku pracy - od procedur legalizacyjnych poprzez możliwości szukania ofert po bazę  teleadresową instytucji i organizacji, w których można uzyskać bezpośrednie wsparcie zarówno w procedurach rejestracyjnych jak i w  postaci tłumaczenia dokumentów, nostryfikacji dyplomów czy coachingu kariery. ➡️Przewodnik składa się z 8 rozdziałów, ➡️Dostępne są dwie wersje językowe - każda o objętości 60 stron, ➡️E-book jest dostępny online z...

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie dysponuje kwotą 27 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór prowadzony jest w terminie od 01.03.2023 r do 15.03.2023 r.   Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na działalność w formie spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od...

 • Zawieszenie naboru wniosków - bony na zasiedlenie i szkolenia

  Z uwagi na duże zaintresowanie oraz konieczność racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że ostatnim dniem przyjmowania wniosków na:                    - bony na zasiedlenie,                 - szkolenia jest dzień 21.02.2023 r. Jednocześnie informujemy, że planujemy wznowienie naboru wniosków po uruchomieniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego o czym będziemy informować.  

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Od dnia 28 stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego odbywa się osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Termin porady ustalany jest: telefonicznie pod nr 572-397-060 w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl ; samodzielnie pod adresem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Materiał informacyjny dotyczący...

 • Ogłoszenie o naborze do służby w Służbie Więziennej

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) OGŁASZA WSZCZ ĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 4/2023 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ NA TERENIE PODLEGŁYM DYREKTOROWI OKRĘGOWEMU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE               Planowane terminy przyjęć kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2023 roku zostały ustalone...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę