Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • XXIII TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH Regionalne Targi Kariery i Pracy

  19 kwietnia 2024 r. będą miały miejsce XXIII TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH Regionalne Targi Kariery i Pracy , organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie. Wydarzenie odbędzie się w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3 , w godz. 10:00 – 14:00. Na odwiedzających będzie czekać kilkanaście stoisk uczelni wyższych, instytucji oraz...

 • Nabór wniosków ze środków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 21 marca 2024 r. rusza nabór wniosków na staże oraz jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urząd dysponuje środkami na: - organizację staży dla 3 osób posiadających status osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy, - podjęcie działalności gospodarczej na 1 osoby posiadającej status osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy. Informujemy, iż nabór wniosków zostanie zakończony niezwłocznie po wyczerpaniu środków.   ...

 • Zawieszenie naboru wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie inormuje, iż od dnia 20.03.2024r. zostaje zawieszony nabor wniosków na organizację staży.

 • Zaproszenie do udziału w plebiscycie #SuperDzielnicowy 2024

  Rozpoczyna się plebiscyt #SuperDzielnicowy 2024, który będzie jednym z wydarzeń realizowanych w 2024 r. w ramach wspólnej akcji społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizji Puls #DzielnicaBEZstrachu. Tegoroczna edycja, ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczestników poprzedniej edycji, została znacznie wydłużona, możliwość oddania głosu na „swojego dzielnicowego" trwać będzie, aż do końca kwietnia br. Celem akcji społecznej #DzielnicaBezStrachu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa utrzymane w lekkiej konwencji, zaś samego plebiscytu zbliżenie dzielnicowych z mieszkańcami poprzez...

 • PIT-11 Błędny szablon

  Szanowni Państwo, Podczas generacji PIT-11 za rok 2023 doszło do nieprawidłowości w procesie drukowania dokumentów, co skutkowało użyciem niepoprawnego szablonu PIT-11.Pomimo tego incydentu można się bezpiecznie rozliczać, korzystając z dostarczonych dokumentów. Kwoty zawarte w PIT-11 są poprawne, zatem przy rozliczeniu rocznym w PIT-37 przychód należy wpisać w pozycji 90, dochód w pozycji 92 , zaliczka pobrana przez płatnika w pozycji 94 oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w pozycji 122. W razie dodatkowych pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem informatyk@pup.augustow.pl lub...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę