Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • ZOSTAŃ POLICJANTEM! NOWE PRZYJĘCIA W 2023 ROKU

  ZOSTAŃ POLICJANTEM! NOWE PRZYJĘCIA W 2023 ROKU Informujemy, że Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2023 rok. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. Służbę w Policji pełnić może obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby musi korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych...

 • Pracująca sobota w WCR Suwałki- darmowy trening kickboxingu z Kickboxing Team Sejny

  Pracująca sobota w WCR Suwałki- darmowy trening kickboxingu z Kickboxing Team Sejny

 • British American Tobacco - giełda pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w British American Tobacco w Augustowie na spotkanie z pracodawcą w dniu 15.06.2023 r. w siedzibie Urzędu, pokój 118. British American Tobacco w Augustowie poszukuje pracowników na stanowiska: - Elektronik – 10 stanowisk - Mechanik maszyn – 15 stanowisk - Mechatronik – 20 stanowisk - Operator maszyn – 40 stanowisk.   Osoby zainteresowane pracą na wyżej wymienionych stanowiskach zapraszamy do kontaktu osobistego z Doradcą Klienta – stanowisko 5, 6, 7, 8 (parter Urzędu) lub pod nr telefonu ...

 • Nabór do służby - Areszt Śledczy w Suwałkach

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE Ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 11/2023 dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie na stanowisko: STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY: -Zakład Karny w Barczewie – 20 etatów; -Zakład Karny w Kamińsku – 30 etatów; -Areszt Śledczy w Olsztynie – 15 etatów; -Zakład Karny w Dublinach – 19 etatów (w tym: 12 - OZ Giżycko) ; -Areszt Śledczy w Elblągu - 20 etatów (w tym: 10 – OZ Braniewo); -Zakład Karny...

 • Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - Państwowa Straż Pożarna

  Komendant Powiatowy Państwowej Strażuy Pożarnej w Augustowie ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, na stanowisku związanym bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Bliższe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/kppsp-augustow/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby2  

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę