Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt p.t. „Wspieranie zatrudnienia w powiecie augustowskim II" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   Urząd obejmie wsparciem w ramach projektu...

Projekt p.t. „Wspieranie zatrudnienia w powiecie augustowskim" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   Uczestnikami projektu są osoby pozostające...

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży".   Okres realizacji projektu to 01.08.2023 r. – 31.12.2024 r. Kwota dofinansowania  - 858 722 zł Punkt doradztwa w...

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)"   OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2020 r. – 31.03.2021...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę