Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)" Działanie 2.1 ...

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI) ROK 2022 OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2020 r. –...

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (VI)"   OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2020 r. – 31.03.2021...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę