Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Plan szkoleń na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przedstawia plan szkoleń na rok 2018. Bliższe informacje dostępne są w pokoju nr 18, stanowisko nr 4.

Numer konta na który należy dokonywać opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek bankowy:   Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie ul. Mickiewicza 2 16-300 Augustów 09 1240 5211 1111 0010 4049 4406 W tytule wpłaty należy ująć następujące dane: za co dokonywana jest wpłata : „złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" lub „wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca", dane cudzoziemca (imię i nazwisko), dane podmiotu wpłacającego). Załączniki ...

Nabór wniosków

Informujemy, że od dnia 10.01.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków na: - staże, - szkolenia, - bony na zasiedlenie, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - refudnację kosztów utworzenia/doposażenia stanowiska pracy, - prace interwencyjne, - roboty publiczne. Bliże informacje dostępne są pokój nr 15 (staż, bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne) oraz pokój nr 18 (szkolenia, dotacje i refundacje).

Zatrudnienie cudzoziemców - informacje ogólne

Informacje dla cudzoziemców, nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od stycznia 2018 r. Załączniki ulotka jak zatrudnic cudzoziemca, zasady styczen 2018 pdf.pdf ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku pdf.pdf ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf

Zakończenie naboru wniosków - Bon na zasiedlenie

Informujemy, że od dnia 18.12.2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków na bony na zasiedlenie. Przyczyną zakończenia naboru wniosków jest wyczerpanie funduszy przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę