Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

ZAWIESZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 12 stycznia 2019 r. zostaje zawieszony nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych. ( ostatnim dniem składania wniosków jest piątek – 11 stycznia 2019 r.)   Zawieszenie naboru wniosków następuje ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków.   O wznowieniu przyjmowania wniosków na staż Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie poinformuje w komunikacie na swojej stronie internetowej i na tablicach informacyjnych znajdujących się w siedzibie Urzędu.  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Informujemy, że od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 25 stycznia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie będzie prowadził nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia.                    Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że zostaje zawieszony nabór wniosków osób bezrobotnych o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy z przyczyn niezależnych od Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie.  Tym samym planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków od dnia 10.01.2019 r. jest nieaktualny. ...

Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO Dyżur odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w godz. 10.00 – 12.30 Augustów, ul. Mickiewicza 2, Powiatowy Urząd Pracy

Nabór wniosków - informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, iż z dniem 10.01.2019r   rozpoczyna przyjmowanie wniosków o organizację: - staży, - prac interwencyjnych, - robót publicznych, - szkoleń. Przyjmowane będą również wnioski o dofinansowanie kosztów: - studiów podyplomowych, - wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie.          Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zastrzega możliwość wstrzymania naboru w przypadku zbyt dużej ilości złożonych wniosków.     ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę