Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

PFRON - nabór wniosków na staże

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2018 r.  przyjmowane będą wnioski na organizację staży dla osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy. W roku bieżącym Urząd dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40 000,00 zł, co pozwoli na organizację pięciu sześciomiesięcznych staży. Bliższe informacje pokój nr 15.

Prace interwencyjne - zawieszenie naboru wniosków

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie nie przyjmuje wniosków na prace interwencyjne.

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie dzialalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej  dla osób powyżej 30 roku życia.       Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 10 kwietnia 2018 roku zostaje zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla osób powyżej 30 roku życia (ostatnim dniem składania wniosków jest poniedziałek – 9 kwietnia 2018 r.).   Zawieszenie naboru wniosków dla tej grupy osób następuje ze względu na wyczerpanie kwoty środków...

Zakończenie naboru wniosków na organizację stażu

Informujemy, iż od dnia 29.03.2018r. wnioski na organizację stażu nie będą przyjmowane.

NABÓR NA SZKOLENIE GRUPOWE

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych z bezpieczną wymianą butli gazowych

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę