Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ankieta skierowana do osób bezrobotnych w wieku 50+

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prowadzi anonimowe badania ankietowe skierowane do osób w wieku 50-74 lat  dotyczące wpływu organizacji czasu pracy na aktywność zawodową osób starszych i prosi o wypełnienie ankiety. Ankieta realizowana jest na potrzeby badań naukowych, a jej wyniki zostaną przetworzone statystycznie i wykorzystane w formie zestawienia zbiorczego w monografii naukowej. Ankietę można wypełnić klikając w poniższy link:     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaHdZF6cNaFYVtQ21oA5gN2owN_ajaqNamQS3ViAoiHAIEQ/viewform?usp=sf_link      Link...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Informujemy, że w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponujemy jeszcze środkami w wysokości 15 000,00 zł. Pracdawców zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji swoich lub pracowników zapraszamy do składania wniosków. Termin nabor:od 16 lipca 2018 r. - do 18 lipca 2018 r. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski zgodnie z priorytetami MRPiPS tj.: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą...

Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych

Spotkanie informacyjne na temat dofinansowania usług rozwojowych - 20.07.2018 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników na spotkanie informacyjne pt. „Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim."

Zakończenie naboru wniosków na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 05.07.2018r. zostaje zakończony nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych. Ostatnim dniem składania wniosków jest środa - 04.07.2018r.

Dotacje- koniec naboru wniosków

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem jednorazowymi środkami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przekraczającym możliwości Urzędu nabór wniosków zostaje zakończony. Od dnia 03 lipca 2018 r. wnioski na powyższą formę nie będą przyjmowane.

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę