Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Wydawca treści

Ogłoszenie

Powiatowy Urzad Pracy w Augustowie informuje, że w dniu 24.12.2018 roku (Wigilia) urząd będzie czynny do godziny 11:00.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Giełda pracy - 14.11.2018 r.

Informujemy, że spotkanie zaplanowane w dniu 14.11.2018 r. o godz. 11.00   w Domu Kultury Lipsk się nie odbędzie. Pracodawca z przyczyn niezależnych zrezygnował z organizacji giełdy w Lipsku. Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym

 Informuję, iż w dniu 12.11.2018r Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny .  Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które miały wyznaczony w ten dzień termin wizyty w Urzędzie mają obowiązek stawić się najpóźniej do dnia 16.11.2018r.    

Giełda pracy

Zapraszamy zainteresowane osoby do pracy na stanowisku "Sprzedawca-Kasjer" na spotknie z pracodawcą sieci sklepów ARHELAN w dniu 14 listopada 2018 r. na godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23. Plakat w załączniku Załączniki plakat rekrutacyjny - Sprzedawca kasjer.pdf

Pożyczki proponowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Pożyczki Termomodernizacyjne współfinansowane z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Kontakt: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62 16-400 Suwałki Ośrodek Rozwoju Instrumentów Finansowych e-mail: biuroorif@frp.pl tel. +48 87 565 13 86 Szczegółowe informacje na stronie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach:  https://termo.frp.pl .    

Zaproszenie do udziału w projekcie „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

W związku z realizacją przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w 15-604Stanisławowie 36 d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok projektu „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPPD.07.01.00-20-0177/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę