Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Staże - zawieszenie naboru wniosków

Informujemy, że w dniu 17 maja 2018 r. nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej zostaje zakończony.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Nabór wniosków na staże

Informujemy, że od dnia 7 maja 2018 r. przyjmujemy wnioski na organizację staży. Dysponujemy środkami na organizację staży dla 10 osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy - zawieszenie naboru wniosków

Zakończenie przyjmowania wniosków  na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.       Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że   od dnia 25 kwietnia 2018 r. zostaje zakończony  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy w ramach obecnej rekrutacji ( ostatnim dniem składania wniosków jest wtorek - 24 kwietnia 2018 r.).     Powyższe wynika z dużej liczby wniosków złożonych na kwotę, która przekroczyła wysokość ograniczonych środków którymi Powiatowy Urząd Pracy dysponuje na ten cel.         ...

PFRON - nabór wniosków na staże

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2018 r.  przyjmowane będą wnioski na organizację staży dla osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy. W roku bieżącym Urząd dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40 000,00 zł, co pozwoli na organizację pięciu sześciomiesięcznych staży. Bliższe informacje pokój nr 15.

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę