Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

KFS- termin naboru wniosków wydłużony

Informujemy, że termin naboru wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje przedłużony do 23 lutego 2018 r.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza podlaskich przedsiębiorców do udziału w projekcie pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim". Projekt pozakonkursowy z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian jest realizowany w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.   Cel projektu i grupa docelowa Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP...

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców z powiatu augustowskiego do wzięcia udziału w spotkaniach realizowanych w ramach Dnia Otwartego w Podlaskich Urzędach Pracy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze wskazanymi pracownikami.   Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Nazwa przedsięwzięcia Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy Termin realizacji 26.01.2018 r.   Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma...

Zaproszenie na konferencję "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców"

Zaproszenie na konferencję "Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców"

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę