Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na spotkania, które odbędą sie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54: Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów Nazwa przedsięwzięcia Moja aktywność zawodowa- pierwszy krok do zatrudnienia, moje predyspozycje a oczekiwania pracodawcy Termin realizacji 16.10.2018 Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma zgłoszenia/kontakt Spotkania z pracodawcami   16.10.2018 08:00-12:00 Powiatowy Zarząd Dróg w...

Zaproszenie do udziału w projekcie „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

W związku z realizacją przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w 15-604Stanisławowie 36 d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok projektu „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPPD.07.01.00-20-0177/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój...

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

     Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej.           Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 14 września 2018 r . zostaje zawieszony nabór wniosków osób bezrobotnych o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (ostatnim dniem składania wniosków jest czwartek  – 13 września 2018 r.).      Zawieszenie naboru wniosków następuje ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków na kwotę przewyższającą wysokość środków finan-sowych którą Powiatowy Urząd Pracy w...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Nabór będzie prowadzony w ramach środków rezerwy KFS. Pracodawca a by skorzystać ze środków rezerwy musi spełnić wymagania priorytetów rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego wyłącznie w zakresie umiejętności ściśle zawodowych, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym, nie przewiduje się finansowania tzw. kompetencji miękkich; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia (w ramach tego priorytetu rezerwy KFS będzie mogło być...

ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie zgłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Szczegółowe informacje w załączniku lub na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Załączniki CCI10092018_00000.jpg CCI10092018_00001.jpg CCI10092018_00002.jpg CCI10092018_00003.jpg

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę