Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Zakończenie naboru wniosków - Bon na zasiedlenie

Informujemy, że od dnia 18.12.2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków na bony na zasiedlenie. Przyczyną zakończenia naboru wniosków jest wyczerpanie funduszy przeznaczonych na ten cel.

Zakończenie naboru wniosków na organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że wnioski o organizację stażu przyjmowane będą do dnia 15 listopada br.

Spotkanie dotyczące społdzielni socjalnej

ZAPRASZAMY Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne oraz osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na spotkanie które odbędzie się : 23 października 2017 o godz. 11.30 w Klubie Pracy w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54.   Oferujemy: 1. bezzwrotne dotacje (20 tys. zł na 1 osobę) na utworzenie miejsca pracy 2. bezpłatne doradztwo prawne, księgowe, finansowe, biznesowe oraz marketingowe 3. wsparcie pomostowe (pieniądze na ponoszone koszty operacyjne działalności gospodarczej) 4. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, branżowe, zawodowe 5. działania pokazujące rozwój...

Zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Zakończenie naboru wniosków  na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.   Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 16 paździer-nika 2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy ze względu na wyczerpanie kwoty środków finansowych, którą PUP w Augustowie dysponował w 2017 r. na ten cel.    W związku z powyższym, wnioski składane od dnia 16 października 2017 r. nie będą uwzględniane do realizacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 13 października 2017 r.).     Szczegółowych informacji można zasięgnąć -...

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 16 października 2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków na 2017 rok o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze względu na wyczerpanie kwoty środków finansowych, którą Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie dysponował w 2017 r. na ten cel.      W związku z powyższym, wnioski składane od dnia 16 października 2017 r. nie będą uwzględniane do realizacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 13 października 2017 r.).     Szczegółowych informacji można zasięgnąć - nr tel.: 876444901, 876444902, 876444903.  ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę