Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Zaproszenie do udziału w projekcie „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

W związku z realizacją przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w 15-604Stanisławowie 36 d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki oraz Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 9A, 15-082 Białystok projektu „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPPD.07.01.00-20-0177/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój...

Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

     Zawieszenie naboru wniosków na dofinansowanie  na podjęcie działalności gospodarczej.           Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 14 września 2018 r . zostaje zawieszony nabór wniosków osób bezrobotnych o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (ostatnim dniem składania wniosków jest czwartek  – 13 września 2018 r.).      Zawieszenie naboru wniosków następuje ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków na kwotę przewyższającą wysokość środków finan-sowych którą Powiatowy Urząd Pracy w...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Nabór będzie prowadzony w ramach środków rezerwy KFS. Pracodawca a by skorzystać ze środków rezerwy musi spełnić wymagania priorytetów rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego wyłącznie w zakresie umiejętności ściśle zawodowych, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym, nie przewiduje się finansowania tzw. kompetencji miękkich; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia (w ramach tego priorytetu rezerwy KFS będzie mogło być...

ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie zgłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Szczegółowe informacje w załączniku lub na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Załączniki CCI10092018_00000.jpg CCI10092018_00001.jpg CCI10092018_00002.jpg CCI10092018_00003.jpg

Nabór wniosków o dofinansowanie na ropoczęcie działalności gospodarczej

  Wznowienie naboru wniosków o dofinansowaniena podjęcie działalności gospodarczej.               Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 12 września 2018 r. zostaje wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Ze względu na ograniczoną kwotę przyznanych środków, nabór będzie prowadzony tylko do czasu wyczerpania limitu środków przyznanych na ten cel.   Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel.: 876444901, 876444902, 876444903.   Augustów, 07.09.2018 r.    ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(IV)"   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów; ul. Mickiewicza 2

NIP: 846-10-15-245

REGON: 790742333

tel. 87 644 49 00; 87 644 6890; 87 643 5802

fax. 87 643 58 03; 87 644 77 08

sekretariat@pup.augustow.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę